Ortodoncja — leczenie ortodontyczne wad zgryzu

 Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta ma na celu zdiagnozowanie wady zgryzu u pacjenta i ustalenie wstępnego planu leczenia (dobór aparatu, czas leczenia). Lekarz bada stan uzębienia, określa wadę zgryzu oraz zaleca ewentualne leczenie stomatologiczne – bardzo istotne jest by przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego wszystkie zęby pacjenta były zdrowe. Po dostarczeniu przez pacjenta zdjęć pantomograficznych ortodonta robi wyciski. Są one potrzebne do wykonania gipsowych modeli jamy ustnej, które są niezbędne do pomiarów i analiz, na podstawie których planuje się leczenie.

Zakładanie aparatu stałego

Zakładanie aparatu stałego jest zabiegiem zupełnie bezbolesnym, trwającym około godziny. Zamki i pierścienie przymocowywane są do zębów za pomocą specjalnego, wydzielającego fluorek kleju. Bardzo ważne jest by aparat został przyklejony w odpowiedni sposób, co jest podstawą uzyskania lepszych wyników leczenia i skrócenia czasu leczenia.

Współpraca z pacjentem

W całej aktywnej fazie leczenia niezwykle ważna jest relacja lekarz-pacjent: wspólny cel, jakim jest uzyskanie najefektywniejszego leczenia, w możliwie jak najszybszym czasie. W naszym gabinecie zależy nam na dobrej komunikacji w linii lekarz-pacjent. Lekarz bierze pod uwagę zdanie pacjenta, analizuje jego oczekiwania i dostosowuje odpowiedni program leczenia. Również ważną rolę w procesie leczenia ma pacjent, którego zadaniem jest stosowanie się do zaleceń lekarza- sumienne wykonanie tzw. „pracy domowej”:

  • Noszenie wyciągów międzyszczękowych
  • Odpowiednia higiena jamy ustnej
  • Noszenie maski twarzowej lub innych dodatkowych elementów, adekwatnych do wady zgryzu
  • Dieta, polegająca na spożywaniu miękkich pokarmów, nie picia słodkich napojów gazowanych
  • Zgłaszanie się na umówione wizyty

Zdejmowanie aparatu

Kwintesencją leczenia aktywnego jest zdjęcie aparatu oraz przyklejenie retencji, dzięki czemu pacjent cieszy się swoim pięknym uśmiechem przez całe życie. 

Zdjęcie aparatu odbywa się za pomocą specjalnych, wysokoprecyzyjnych narzędzi - procedura odklejania zamków i pierścieni trwa od kilku do kilkunastu minut. Następną czynnością jest oczyszczenie zębów od resztek kleju i ewentualnych osadów, powstałych w czasie leczenia. Po tym zabiegu koniecznie przeprowadza się fluoryzację zębów. Zdejmowanie aparatu nie jest bolesne, jednak czasem może być nieprzyjemne.

Okres retencyjny

Leczenie retencyjne polega na utrzymaniu doskonałego ustawienia zębów, uzyskanego w fazie aktywnej i jest zazwyczaj uwarunkowane dobrą współpracą pacjenta. Odbywa się przy pomocy aparatów retencyjnych stałych i wyjmowanych. W pierwszym roku zaleca się kontrolę po dwóch, a następnie po sześciu miesiącach po zdjęciu aparatu. Czas noszenia retencji u dzieci trwa od 3 do 5 lat a u dorosłych –może sięgać znacznie dłuższego czasu. Bardzo ważne jest by pacjent stosował się do zaleceń lekarza. Noszenie aparatów retencyjnych wzmacnia dobre efekty leczenia.